20200707 Distributie 1.jpg
20200515_6 Business II.jpg
20200707%20Mexico%20-%20Made%20in%20Trei

WAARVOOR KAN JE O.M. ALS BELGISCH EN MEXICAANS/SPAANS BEDRIJF TERECHT BIJ LAURA VAN GOMPEL?

 

CONTRACTEN

VENNOOTSCHAPPEN EN CORPORATE HOUSEKEEPING

 • Distributie, (handels)agentuur, franchise,

 • Dienstverlening, waaronder ICT-contracten, Software As Service, support- en onderhoudscontracten, management overeenkomst,

 • Aandeelhoudersovereenkomsten, overname van bedrijf en/of handelsactiviteit, overdracht van aandelen,

 • Licenties en aanverwante gebruiksrechten. 

 • Statuten en aandeelhoudersovereenkomsten, 

 • Overname en overdracht van aandelen, due diligence hierbij, 

 • Bestuur & algemene vergadering, notulen en publicatie van beslissingen, 

 • Management overeenkomsten (dagelijks bestuur, gedelegeerd bestuur of bestuur).

DATA PROTECTION

 • Privacyverklaring & cookiebeleid, 

 • Data due diligence en intake-verwerkingen,

 • Verwerkingsregister, 

 • Interne policies inzake dataverwerking, -opslag en -management,

 • Verwerkingsovereenkomsten (al dan niet doorgifte EU),

 • Advies en procedure bij de GBA,

 • Bijstand tijdens onderzoek door de Inspectiedienst van de GBA.

GESCHILLEN- EN CONFLICTREGELING

 • Onderhandelingen tussen commerciële partners - zoektocht naar minnelijke oplossingen, 

 • Procedures bij de (ondernemings)rechtbank, zowel ten gronde, als in kort geding of stakingsvordering.

Wilt u meer weten over Laura of contact opnemen? Klik hier!