20200707 Distributie 3.jpg

GESCHILLENREGELING

Door de jaren heen, is Laura erin geslaagd niet alleen haar juridische rugzak te ontplooien, maar ook haar soft skills.

 

Zij is een harde, doch faire, partner aan de onderhandelingstafel, gemotiveerd en gedreven om tot een zo evenwichtig mogelijk eindresultaat te komen. Dit doet ze zowel binnen als buiten de rechtbank. 

Laura analyseert de dossiers tot in de laatste details, om vol te kunnen inzetten op alle feitelijke én juridische argumenten, groot of klein. Zij gaat telkens voor een integrale analyse, die het louter juridische overstijgt. Hierbij wordt o.m. bijkomend rekening gehouden met: de menselijke, emotionele en commerciële aspecten van elke zaak. In het ondernemingsrecht dienen hierbij ook vaak boekhoudkundige analyses en onderbouwingen te worden gemaakt. 

Laura kiest steeds voor een integrale analyse en gaat verder dan het louter juridische.